Hvordan etablerer jeg som ejerleder en professionel og vækstskabende bestyrelse?

2 timer
Målgruppe
1. Ejerlederen, der ønsker at etablere en bestyrelse eller at få mere ud af en eksisterende bestyrelse.
2. Foreninger og erhvervsråd, der ønsker et spændende og relevant foredrag for medlemmerne.

Indhold:
• Hvad karakteriserer den succesfulde bestyrelse?
• For og imod en bestyrelse
• Det praktiske arbejde
• Hvem og hvordan?
• Advisory board eller bestyrelse?
• Hvad koster det?
Strategi i harehøjde
2 timer.

Målgruppe
Ejerlederen eller ledergruppen i en mindre eller mellemstor virksomhed, der ønsker at udvide den strategiske værktøjskasse.

Indhold:
• Tydeliggørelse af, at strategi ikke betyder SWOT og lange analyser
• Udvidelse af den strategiske værktøjskasse med få og relevante værktøjer
• Fokusering på det, der er vigtigt for at få succes
• Formulering af Must Win Battles, som deltagerne kan arbejde videre med
Skrot SWOT
1½-2 timer
Målgruppe

Virksomhedsledere

Indhold:
Hvorfor er mange virksomhedsledere ikke kommet videre end til SWOT – styrker, svagheder, trusler og muligheder – når der findes mange andre gode modeller i den professionelle leders værktøjskasse?