Kursus i strategi

Keld Harbo har – i et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland og Konsulenthuset Moestrup – udviklet et intensivt kursusforløb for ejerledere i strategi med fokus på eksekvering og implementering af strategi. Væksthuset satte fra starten ambitionsniveauet højt: Kurset skulle være Nordeuropas bedste kursus for ejerledere i mindre-/mellemstore virksomheder. Kurset gennemføres hver 2. måned med 10-15 ejerledere og evalueringerne tyder på, at ambitionsniveauet er nået.
Download information her: https://startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/slagplan
Den vækstskabende bestyrelse
2 moduler á 5 timer

Målgruppe:
1. Ejerlederen, der ønsker at etablere en bestyrelse eller at få mere ud af en eksisterende bestyrelse.
2. Den ansatte direktør, der ønsker at gøre bestyrelsen til en kvalificeret sparringspartner.
3. Bestyrelseskandidater, der ønsker at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet i en mindre eller mellemstor virksomhed.

Indhold:
• Sammensætning af bestyrelsen
• Lovgrundlag
• Rettigheder og pligter
• Formalia (hvem, hvad, hvor længe…)
• Den strategiske dagsorden
• Faldgruber
• Bestyrelsesmøder
• Teambuilding
• Gode og dårlige eksempler fra det virkelige liv
Kurset afvikles i samarbejde med en advokat.

Strategi i harehøjde

Indhold:
• Tydeliggørelse af, at strategi ikke betyder SWOT og lange analyser
• Udvidelse af den strategiske værktøjskasse med få og relevante værktøjer
• Fokusering på det, der er vigtigt for at få succes
• Formulering af Must Win Battles, som deltagerne kan arbejde videre med